HISTORIE VZNIKU VÝSADKOVÝCH JEDNOTEK - ČÁST 5.

Permanent Linkod FORUM.CSLA.cz v 24 zář 2014, 12:27

HISTORIE VZNIKU VÝSADKOVÝCH JEDNOTEK - ČÁST 5., V OBDOBÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Němečtí výsadkáři.

Francie a Německo proti sobě na společné hranici vybudovali obranná pevnostní pásma. Maginotova linie pokračující i Lucemburskem a zčásti také Belgií tvořila souvislé pásmo trvalých opevnění. Proto se Němci rozhodli vést hlavní úder na střed sestavy spojeneckých armád a rozdělit frontu proti stojících spojenců armád. Hlavní úder byl veden přes ARDENY k ústí řeky SOMMY. Tedy severně od MAGINOTOVY LINIE a jižně od prostoru rozvinutí britsko - francouzských vojsk, která se měla přemístit do Belgie. Němci do konce dubna ukončili přemisťování a rozvinování svých pozemních sil. Na pravém křídle od severomořského pobřeží po město CÁCHY, byly rozvinuty dvě armády s úkolem obsadit Nizozemí, prolomit obranu belgických hranic a dosáhnout linie ANTVERPY - NAMUR. Na hlavním směru, tedy na středním úseku fronty od CACH po hranice s Lucemburskem zaujala výchozí pozice skupina armád "A". Byla složena ze tří armád a tankové skupiny. Jejím úkolem bylo proniknout ARDENY a útočit Lucemburskem na jih Belgie. Rychlým postupem dosáhnout řeky MASY a pokračovat v postupu až k ústí SOMMY. Operace GELB se zúčastnilo 136 divizí (10 tankových,7 motorizovaných ), ty měly 2600 tanků, 7400 děl vyšších ráží. Ve dvou leteckých armádách bylo 3800 bojových letounů. Počet vojáků dosáhl 3,3 milionu.

Spojenci předpokládali, že po napadení vysunou dvě francouzské a jednu britskou armádu do Belgie, která dokáže zadržet úvodní nápor německých vojsk. Úder přes ARDENY nepovažovali za reálný, pro neschůdnost horského a zalesněného terénu. Spojenci v posledních dubnových dnech shromáždili 108 divizí na severozápadě a dalších 24 divizí drželi v záloze generálního štábu. Do začátku konfliktu zbývalo několik dnů.

V časných ranních hodinách 10. května 1940 zahájili Němci operace leteckými nálety na strategické objekty a důležitá města Belgie, Francie a Nizozemska. Na frontě od Severního moře po MAGINOTOVU LINII přešla zároveň pozemní vojska do útoku. Němečtí výsadkáři byli použiti na severním směru, proti Belgii a Nizozemsku. V sestavě 2. letecké armády byly včleněny jak 7. výsadková divize, které velel gen. KURT STUDENT tak 22. Luftlande division, pod velením generálporučíka HANSE von SPONECKA. Letecká pěchota vybavená kluzáky DSF 230 zaujala prostory soustředění u letišť OSTHEIM a BUTZWEILERHOF v blízkosti KOLÍNA nad RÝNEM. Celkem 42 kluzáků mělo doletět ke čtyřem cílům. Prvních 9 strojů startovalo vlečeno transportními letouny v 04. 30 hod. Cílem byli mosty na ALBERTOVÉ KANÁLU u VELWEZELT. První skupina označená krycím názvem STAHL (Ocel), pod velením npor. ALTMANNA v síle 100 mužů, se snesla na cíl v 05. 20 hodin. Naprosto dezorientovaní a překvapení obránci se po 15 minutách vzdali a výsadek most obsadil v neporušeném stavu.

Druhá skupina nazvaná BETON se 160 muži a velitelem por. SCHACHTEM dostala za úkol dobytí mostu u VORNHOVENU. Měli jej udržet do příchodu čelních jednotek postupující 4. tankové divize. Jejích 11 kluzáků startovalo 05. 15 - 05.20 hod. Za přeletu byl jeden kluzák sestřelen a zřítil se. Ostatní stroje přistály přesně. Přilétli ze západu, tedy z opačného směru, než kam byla orientována belgická obrana. To vneslo do řad obránců dokonalý zmatek. Po krátkém patnáctiminutovém boji, byl most ležící na strategickém směru postupu na BRUSSEL v německých rukou.

Třetí skupina pod názvem EISEN (Železo) vedená por. SCHÄCHTEREM, v síle 80 výsadkářů, startovala k mostu přes ALBERTÚV KANÁL u osady CAEN. Osm kluzáků startovalo v 05.30 hod. Most byl pod přímou palbou z blízké pevnosti EBEN EMAEL, proto byl jeden z kluzáků při přistávacím manévru zasažen a shořel. Přes značné ztráty výsadkáři most obsadili. Obráncům se před tím ale podařilo jej připravenými náložemi vážně poškodit. Tato skupina ztratila celkem 22 mrtvých.

Nejtěžší úkol čekal na skupinu GRANIT (Žula). Její velitel nadporučík RUDOLF WITZIG, 2 důstojníci a 83 vojáků byli vybráni převážně z vycvičeních specialistů ženijních odborností. Cíl: Umlčení pevnosti EBEN EAMEL, ovládající přechod přes ALBERTÚV KANÁL, především dělostřeleckými palbami, více než třiceti dělových hlavní. Jedenáct kluzáků startovalo za svými vlečnými letouny 10. 5. v 04. 30 hodin. Za přeletu došlo k nehodě při níž byly dva kluzáky nuceny nouzově přistát. Na palubě jednoho z nich, byl velitel oddílu. Přistání přímo na cíl se podařilo 7 strojům, mezi 05. 25 až 05. 35 hodin. Dva stroje přistály u klamných objektů mimo vlastní pevnost. Do boje zasáhlo 55 výsadkářů. Velitel oddílu npor. WITZIG přistál v průběhu boje v osamělém kluzáku v 08. 40 hodin, když již byly rozhodující objekt vyřazeny z boje. Následující den 11. 5. v 08.00 hodin se postupující jednotky spojili s výsadkáři. Krátce po 14. 00 se pevnost s více než 1000 důstojníků a vojáků vzdala. Němci z původních 55 útočících výsadkářů přišli pouze o 6 mrtvých a 15 zraněných. Belgické ztráty činily 23 mrtvých a 59 zraněných. Úspěchu bojů o mosty i pevnost přispěla dlouhodobá pečlivá příprava všech použitých výsadkářů, velmi dobrá spolupráce s bitevním letectvem a přesná, efektivní podpora dělostřelectva.pplk. Petr Čejka

0 Comments Viewed 5898 times

Kdo je online

Registrovaní uživatelé: Google [Bot]

cron