Feed Nejnovější články
PředchozíDalší
JAK SE SKÁČE Z "RYCHLÍKU" 1. od FORUM.CSLA.cz v 20 zář 2014, 09:52
JAK SE SKÁČE Z "RYCHLÍKU" 1.
Bylo to na jaře v roce 1964. Mezinárodní politika vykazovala jistý stupeň uklidnění a u výsadkové brigády byl po nešťastném předchozím roce také vcelku klid. ( V roce 1963 nám zahynuli čtyři vojáci při seskocích s padákem ). Beattles udivovali svět a vojska OSN obsadila rozdělený Kyperský ostrov. V dubnu a na začátku května jsme s 1. rotou provedli tři seskoky z letounů An – 2 a Il -14 T . Potom 22. května ještě noční seskok z balonu.

Když šla rota před setměním na letiště, všichni již ze zkušenosti věděli, že do kasáren se vrátíme až někdy po půlnoci. Seskoky z balonu měly zvláštní kouzlo už tím, že tam nahoře na vás víc působil klid a svoje soustředění na očekávaný seskok jste prožívali daleko intenzivněji. V balonovém koši jsme seděli po dvou na každé straně koše tak, že jste se dotýkali protějšího výsadkáře koleny a hleděli si zblízka do tváře. Každý byl ale zahleděn do sebe a pokud bylo ještě vidět, snažil se dobu stoupání balonu vyplnit sle...

[ Pokračování ]

0 Comments Viewed 3271 times
FRONTOVÉ A ARMÁDNÍ SKLADY PHM od FORUM.CSLA.cz v 20 zář 2014, 09:51
FRONTOVÉ A ARMÁDNÍ SKLADY PHM
Službu PHM jsme si probrali až do stupně pluk. Stupeň divize jsem musel zatím odložit, zatím nemám potřebná data na takové úrovni, abych se za svoji práci nemusel stydět. Takže dneska se podíváme na díl, ve kterém se pokusím probrat alespoň trochu zařízení pro zajištění bojující armády v poli materiálem PHM.

Tento díl jsem rozdělil do dvou samostatněji pojatých částí.

Část první : Historie útvarů určených pro převoz materiálu ve frontovém a armádním měřítku v letech 1. ledna 1951 až do 31. prosince 1993.

Tento úkol je poměrně složitý, abych řekl pravdu vše co zde budu popisovat je teorie. Vojenské útvary a zařízení které měli vytvořit polní zásobovací systém, ve své podstatě byly postaveny pouze jako rámcová vojenská tělesa. Nevím o tom že by je někdo někdy jako celky zmobilizoval – byl by to razantní zásah do chodu národního hospodářství v dané lokalitě. Bylo by totiž potřeba odebrat civilním dopravním podnikům, podnikovým dopravám a Benzině většinu jeji...

[ Pokračování ]

0 Comments Viewed 3987 times
POTRUBNÍ DOPRAVA PHM od FORUM.CSLA.cz v 20 zář 2014, 09:48
POTRUBNÍ DOPRAVA PHM
Použití dopravy tekutin na bojiště nebo do jeho blízkosti není ve dvacátém stolení nic nového. Abych to doložil, uvedu pár příkladů. Tedy tři.

V roce 1916 vznikl v Egyptě vojenský soubor nazvaný Egyptský expediční sbor. Byl složen z jednotek pocházejících z Velké Británie a zemí Commonwealtu včetně mnoha veteránů nepovedené operace na poloostrově Galipoli. Tomuto sboru v té době vele generál Archibald Murray. Ten se rozhlédl po budoucím válčišti a pochopil že ho nečeká lehká válka. Když zahájil metodický pohyb přes Sinajský poloostrov dal na logistiku velký důraz. Jako hlavní prvky pak byly :
- železnice o standardním rozchodu která začínala v Al Kantára u Suezského průplavu. Její stavba pokračovala tempem 80 kilometrů za měsíc a směřoval směrem na východ napříč celou Sinaí. Čelní jednotky zajišťoval před čelem železnice spolehlivý Velbloudí dopravní sbor
- vodovod. To byla stavba která v oblasti neměla obdoby. Měl přečerpávací stanice, vyrovnávací kapacity a vodáre...

[ Pokračování ]

0 Comments Viewed 3214 times
TECHNICKÉ PROSTŘEDKY SLUŽBY PHM od FORUM.CSLA.cz v 20 zář 2014, 09:46
TECHNICKÉ PROSTŘEDKY SLUŽBY PHM
Služba PHM byla součástí týlového zabezpečení Československé lidové armády. Vznikla v roce 1953 tím, že byla vyčleněna jako samostatná služba z automobilní služby a po automobilní specializace získala svůj znak.

Její hlavní úkol zněl:

Zajistit včasné a plynulé zabezpečení vojsk materiálem služby PHM v potřebném množství, stanovených druzích předepsané kvalitě.

V následujícím trojdílném bloku jsem na základě mých osobních zkušeností pokusil tuto službu popsat tak, jak jsem ji učil na dvou vojenských školách na tuto problematiku zaměřených a jak jsem s tímto materiálem pracoval až do roku 1995 na různých postech u 31. rotě letištního a radiotechnického zabezpečení v Bechyni, u 51. letištního praporu v Prostějově, u 2. zpravodajské brigády a 2. oddílu PVO tamtéž.
Služba PHM byla mojí velkou láskou a dosáhl jsem ní postavení zkušebního komisaře materiální třídy 15.

Proto doufám že i když uplynula dost dlouhá doba, že můj příspěvek neobsahuje moc chyb a že ...

[ Pokračování ]

0 Comments Viewed 3528 times
PŘÍPRAVA VOJÁKA NA BOJ 2. od FORUM.CSLA.cz v 20 zář 2014, 09:43
PŘÍPRAVA VOJÁKA NA BOJ 2.
8. Spojovací příprava.
Spojení je základním prostředkem zabezpečení velení vojskům. Ztráta spojení znamená ztrátu velení a ztráta velení znamenala porážku a neúspěch v boji.
V šedesátých letech se voják-jednotlivec musel naučit povinnosti bojové chování spojky. Pokud byl předurčen pro vyšší stupeň, šlo o výcvik vojáka jako motocyklové spojky - kurýra. V polovině sedmdesátých let byl tento institut opuštěn a i když ve skladech nedotknutelných zásob zůstaly možná i tisíce motocyklů ČZ 175 a Jawa 250 v jednoduchých vojenských verzích. Tiše stárly - nebyl na jejich použití nikdo cvičen. Pravděpodobně se v této fázi spoléhalo na vojáky ze zálohy.
Spojovací příprava byla v nové době vedena tak, aby voják zvládl základy radiofonického spojení a ovládl základní spojovací prostředky. Byla pro vojáky, kteří nebyli zařazeni přímo na funkce u spojovacího vojska a u spojovacích jednotek vševojskových útvarů pouze zaměstnáním informativním a vedla k tomu, aby dokázali ovlá...

[ Pokračování ]

1 Comment Viewed 5941 times

Kdo je online

Registrovaní uživatelé: Žádní registrovaní uživatelé