Feed Nejnovější články
PředchozíDalší
PŘEZBROJENÍ ČSLA od FORUM.CSLA.cz v 20 zář 2014, 09:12
PŘEZBROJENÍ ČSLA
Tak, ako je už spomínané tu - Plánované, ale nerealizované přezbrojení ČSLA , na prezbrojení sa pracovalo a skutočne podľa mojich vtedajších informácií sa jednalo o prezbrojenie na benziňák. Otázka : Prečo? Ako NZ PHM viem, že ropné produkty a ich výroba sú objemovo závislé, aj keď je tam možná tolerancia. Iste si niekto spomenie na veľkú slávu okolo zavedenia HYDROKRAKU v Slovnafte.
Hovoríme o uhľovodíkoch, teda pre ľahšiu predstavu máme pred sebou klasického uhľovodíkového hada. Jeho dĺžka závisí od toho z akého poschodia destilačnej veže pochádza od najjednoduchšieho CH4 až po zostatok mazutu , nespáliteľných zvyškov a síry. HYDROKRAK mal dopomôcť získať potrebné palivá a tak efektívne využiť aj túto časť destilácie. Proces hydrokraku si môžeme jednoducho predstaviť a prirovnať k sekaniu dreva na kláte, kde sa však na koncoch musia nahradiť chýbajúce H. To všetko sa deje za technologických podmienok, tlaku, teploty a prítomnosti vody, aby sa z ťažko využiteľného kalu získ...

[ Pokračování ]

0 Comments Viewed 3354 times
ROZKAZ Č.1 K ZALOŽENÍ VÝSADKOVÉHO VOJSKA od FORUM.CSLA.cz v 20 zář 2014, 09:09
ROZKAZ Č.1 K ZALOŽENÍ VÝSADKOVÉHO VOJSKA
Ministerstvo národní obrany
Hlavní štáb - vel.pěchoty - VJ
-----------------------------------Rozkaz číslo 1.

Vojáci výsadkových jednotek!

Bezpečnost státu vyžaduje politicky uvědomělou,dobře vycvičenou a moderně vyzbrojenou armádu.Moderní zbraně předpokládají statečného bojovníka,tělesně zdatného,vyspělého,politicky uvědomělého a ukázněného.
Proto se armádní velení rozhodlo postaviti výsadkové jednotky.

Dnem 1.října 1947 staly se tyto nové a moderní jednotky nedílnou součástí československé armády.
Výsadkové jednotky jsou stavěny z nejlepších vybraných vojáků - dobrovolníků,kteří budou vybaveni nejdokonalejšími zbraněmi.

Pro tyto vlastnosti musí býti ode dne svého zrodu - jako elitní jednotky - ozdobou naší armád...

[ Pokračování ]

1 Comment Viewed 5834 times
PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VÝSADKOVÉHO VÝCVIKU od FORUM.CSLA.cz v 20 zář 2014, 09:07
PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VÝSADKOVÉHO VÝCVIKU
Ve výcviku výsadkářů vystupuje do popředí úloha psychologické přípravy, která je důležitou součástí výsadkové přípravy. Výcvik musí sloužit k tomu, aby vypěstoval ve výsadkářích takové vlastnosti, jako je fyzická zdatnost, odvaha, morální pevnost, odolnost, rozhodnost, ukázněnost, iniciativa, vojensko odborná připravenost, chcete li profesionalita, ale i víra ve vlastní síly a sílu kolektivu. Velitel - výsadkář musí, kromě cílů, které jsou obecně platné pro výchovu bojovníka, sledovat i zvláštnosti, které výcvik a služba u výsadkových jednotek přinášejí.

Nejdůležitějším momentem, který působí na psychiku výsadkáře, je seskok s padákem. Tato činnost vyžaduje specielní výcvik. Z hlediska psychiky člověka jde při výcviku o tlumení vrozených i získaných reflexů, které diktuje pud sebezáchovy. Cílem je naopak vypěstovat silnou vnitřní potřebu provádět seskoky s padákem. Výsadkář tuto schopnost potřebuje k tomu, aby mohl při seskoku uvědoměle, přesně a...

[ Pokračování ]

0 Comments Viewed 3654 times
VÝSADKOVÉ VOJSKO od FORUM.CSLA.cz v 20 zář 2014, 09:06
VÝSADKOVÉ VOJSKO
Výsadkové vojsko je jedním z druhů pozemního vojska bez něhož se žádná moderní armáda v soudobém vojenském konfliktu neobejde. Tuto skutečnost akceptovalo po ukončení II. světové války velení naší armády a proto již v roce 1947 položilo základy čs. výsadkového vojska. Uložilo plukovníku gšt. Karlu PALEČKOVI, aby se svým štábem v jehož čele stál pplk. gšt. Rudolf Severin KRZÁK vytvořil první výsadkovou jednotku. Tak vznikl v posádce Zákupy, pěší prapor 71. „Československých parašutistů „ pod velením mjr. Oldřicha TALÁŠKA a v posádce Stráž pod Ralskem, Výsadkové učiliště jemuž velel legendární kpt. Josef ČERNOTA . Ten také na Borečku u Mimoně uvedl v činnost balírnu padáků, kterou řídil npor. VYSKOČIL.

Zatímco učiliště organizovalo přeškolovací kurzy pro nové příslušníky výsadkového vojska, velelo úderné a spojovací rotě, 71. prapor byl samostatným výsadkovým útvarem, který mohl nejen vytvářet diverzní skupiny, ale mohl být použit i jako taktický vzdušný výsadek k plnění sp...

[ Pokračování ]

0 Comments Viewed 9664 times
NATO A VARŠAVSKÁ SMLOUVA od FORUM.CSLA.cz v 19 zář 2014, 22:57
NATO A VARŠAVSKÁ SMLOUVA
Vážený pane generále,

jen Vás chci podpořit ve Vašem trpělivém objasňování úlohy ČSLA. Mnoho příspěvků se týká porovnávání úlohy ČSLA a AČR. Je jasné, že se jedná o porovnávání nesrovnatelného. ČSLA existovala v období studené války, kterou sama nevyvolala. Velikost, složení, výzbroj a tím pádem i náklady byly jen důsledkem oné války. Každá armáda slouží svému režimu, ale pro vojáka z povolání není až tak prvotní sloužit režimu, spíše jde o to sloužit v armádě. Voják z povolání, který byl k této službě vychováván, třeba jako já, 6 let, vykonává tuto službu jako každý jiný člověk, který má svoje povolání rád. To se týká všech profesí - od kominíka,až po malíře nebo herce. Službu vojáka z povolání nelze z této řady vytrhovat. Navíc, kdo to nezkusil, neví, kolik obětí soukromého života každý voják z povolání, do služby vložil. Určitě i Vy pamatujete, kolikrát jste vyjížděl na hranici, na jejíž druhé straně probíhalo, třeba i banální, cvičení pravděpodobného nepřítele a...

[ Pokračování ]

1 Comment Viewed 7290 times

Kdo je online

Registrovaní uživatelé: Žádní registrovaní uživatelé