Feed Nejnovější články
PředchozíDalší
HISTORIE VZNIKU VÝSADKOVÝCH JEDNOTEK - ČÁST 6. od FORUM.CSLA.cz v 24 zář 2014, 12:29
HISTORIE VZNIKU VÝSADKOVÝCH JEDNOTEK - ČÁST 6., V OBDOBÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Němečtí výsadkáři.

Ve dnech 10. - 13. 5. 1940 současně proběhla výsadková operace k dobytí neutrálního Nizozemska. Byla předznamenána rychlým postupem útočících pozemních motorizovaných a tankových jednotek. Výsadkáři tři dobyté, klíčové mosty, přes řeky MAASU a RÝN u MOORDIJKU, DORDRECHTU a ROTTERDAMU, umožnily rychlý a plynulý postup k HAAGU. Rovněž obsazení hlavních nizozemských letišť YPENBURG jihovýchodně od HAAGU, KIJKDUIN a VALKENBURG u KATVIJKU, svěřené 22. Luftlande divizion a letiště VAALHAVEN u ROTTERDAMU obsazené výsadkovým oddílem kpt. SCHULZE od 7. výsadkové divize, rozvrátilo vojenské i politické vedení země. Dne 12. května se u ROTTERDAMU spojily tankové jednotky s leteckými výsadky. Následujícího dne nizozemská vláda evakuovala do LONDÝNA. Krátce na to, nutno dodat že naprosto zbytečně, LUFTWAFFE těžce bombardovala ROTTERDAM. Nizozemci pak 14. května 1940, po čtyřech dnech odporu kapitulovali. Přes t...

[ Pokračování ]

0 Comments Viewed 5088 times
HISTORIE VZNIKU VÝSADKOVÝCH JEDNOTEK - ČÁST 5. od FORUM.CSLA.cz v 24 zář 2014, 12:27
HISTORIE VZNIKU VÝSADKOVÝCH JEDNOTEK - ČÁST 5., V OBDOBÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Němečtí výsadkáři.

Francie a Německo proti sobě na společné hranici vybudovali obranná pevnostní pásma. Maginotova linie pokračující i Lucemburskem a zčásti také Belgií tvořila souvislé pásmo trvalých opevnění. Proto se Němci rozhodli vést hlavní úder na střed sestavy spojeneckých armád a rozdělit frontu proti stojících spojenců armád. Hlavní úder byl veden přes ARDENY k ústí řeky SOMMY. Tedy severně od MAGINOTOVY LINIE a jižně od prostoru rozvinutí britsko - francouzských vojsk, která se měla přemístit do Belgie. Němci do konce dubna ukončili přemisťování a rozvinování svých pozemních sil. Na pravém křídle od severomořského pobřeží po město CÁCHY, byly rozvinuty dvě armády s úkolem obsadit Nizozemí, prolomit obranu belgických hranic a dosáhnout linie ANTVERPY - NAMUR. Na hlavním směru, tedy na středním úseku fronty od CACH po hranice s Lucemburskem zaujala výchozí pozice skupina armád "A". Byla složena ...

[ Pokračování ]

0 Comments Viewed 5376 times
HISTORIE VZNIKU VÝSADKOVÝCH JEDNOTEK - ČÁST 4. od FORUM.CSLA.cz v 24 zář 2014, 12:27
HISTORIE VZNIKU VÝSADKOVÝCH JEDNOTEK - ČÁST 4., V OBDOBÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Prologem II. světové války se stalo obsazení zbytků Československé republiky a její faktický rozpad na Protektorát Böehmen und Mähren a Slovenský štát. K urychlení celé operace MÄRZWIND, jak byla německým generálním štábem nazvána,byly připraveny výsadkové jednotky LUFTWAFFE k vysazení v prostorech PRAHA,TÁBOR a BRNO.Vzhledem ke špatnému počasí však 14. ani 15. března 1939 výsadky provedeny nebyly.

Rovněž přepadení Polska se bez vzdušného nasazení příslušníků 7. výsadkové divize obešlo. Němečtí výsadkáři se "museli spokojit pouze" s pozemním obsazením několika letišť a vysazením několika diverzních skupin k provedení sabotážních akcí. Jak vyplývá z řady memoárových prací, které byly u nás v posledních letech vydány, těžce tuto skutečnost nesli.

Na základě nových poznatků získaných v počátečním období vedení války, bylo však započato s výstavbou zvláštní jednotky s názvem BAULEHRKOMPANIE z. b. v. 800 (...

[ Pokračování ]

0 Comments Viewed 5518 times
HISTORIE VZNIKU VÝSADKOVÝCH JEDNOTEK - ČÁST 3. od FORUM.CSLA.cz v 24 zář 2014, 12:26
HISTORIE VZNIKU VÝSADKOVÝCH JEDNOTEK - ČÁST 3., OD ZAHÁJENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Němečtí výsadkáři před II. světovou válkou.

V pořadí druhou zemí, která v polovině třicátých let zahájila budování výsadkových jednotek bylo fašistické Německo. Přes zákaz rozvoje a výstavby pravidelných ozbrojených sil, daný versailleskou smlouvou, zahájili Němci výstavbu výsadkových jednotek na jaře 1933. Nejprve u útvaru Ochranné policie vznikl oddíl pro zvláštní použití, jehož zaměření se měnilo postupně tak, že převládl jeho význam vojenský. První výsadková jednotka nesla název REGIMENT GENERAL GÖERING (RGG). Stal se v podstatě výsadkovou výcvikovou školou. V roce 1935 byl do tohoto útvaru včleněn zvláštní prapor s názvem FALSHIRMJÄGER BATALION (1. FJB). Jeho vycvičenost byla v té době jen velmi nízká, neboť výsadkovým výcvikem prošla pouze jedna rota.

Počátkem října 1935 byl RGG reorganizován a převeden do podřízenosti LUFTWAFFE. Zároveň byl rámcový prapor (IV. RGG) redislokován do BERLÍNA.

Souběžn...

[ Pokračování ]

0 Comments Viewed 5387 times
HISTORIE VZNIKU VÝSADKOVÝCH JEDNOTEK - ČÁST 2. od FORUM.CSLA.cz v 24 zář 2014, 12:25
HISTORIE VZNIKU VÝSADKOVÝCH JEDNOTEK - ČÁST 2., OD ZAHÁJENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
První výsadkářské pokusy a sovětské začátky.

Úvahy a myšlenky z prvních let XX. století zcela nezapadly a doznaly své realizace již o necelých dvacet let později, v polovině třicátých let. Některé pokusy o vysazení vojáků byly však na konci I. světového konfliktu zaznamenány. Byly to pokusy po technické stránce nepříliš dokonalé, ale o to více překvapivé. Objevily se na Rusko - Německé frontě, když dva příslušníci německých leteckých sil přistáli daleko za linií fronty u ROVNA.V prostoru činnosti zničili část železniční trati a opět se letounem vrátili. Na západní frontě byl jako první na padáku vysazen francouzský major EVRARD s pomocníkem a potřebným destrukčním materiálem.Ti v týlu německých jednotek v Ardenách po dobu osm dnů po vysazení ničili telefonní spojení mezi štáby u města FUMAY. Mimo to bylo v historických materiálech rovněž zaznamenáno vysazení průzkumné skupiny v tomtéž prostoru. Britské jednotky ...

[ Pokračování ]

0 Comments Viewed 5153 times

Kdo je online

Registrovaní uživatelé: Žádní registrovaní uživatelé

cron