DŮSTOJNÍKEM ČSLA ...

Permanent Linkod FORUM.CSLA.cz v 23 zář 2014, 21:02

DŮSTOJNÍKEM ČSLA ...
Povolání vojáka bylo u nás, na rozdíl jiných států, vždy na nižší úrovni společenského žebříčku. I takový popelář, zedník a nebo zemědělec se těšil vyššímu uznání než „lampasák“. Snad to bylo zapříčiněno postoji armády v historii, roky 1939 a 68, mnohdy i nelogickými výroky čelných představitelů strany a státu. Nevím. Nemělo však cenu proti tomu bojovat. Naučili jsme se s tím žít. Na armádu si však vzpomněli, když bylo nejhůř. Živelné pohromy, žně, sběr brambor ale i různé výpomoci vojenskou technikou.

Po válce, když se tvořila nová ČSLA byly do armády povoláni tzv. „dělnické kádry“ kteří po absolvování krátkodobých kurzů nastupovali na nejnižší velitelská místa. Současně začalo vojenské školství připravovat ve vojenských učilištích, zpravidla dvouletých, důstojníky všech odborností. Ti nastupovali na funkce velitelů čet, v hodnosti poručíka. Postup byl pomalý, protože funkce byly obsazeny. Povyšování po 4-5 letech. Tak jak pomalu jejich předchůdci uvolňovali místa a odcházeli pro svůj věk na klidnější funkce (spisovny, vojenské správy, zkrátka do kanceláří) začal se projevovat nedostatek velitelů, zvláště u vševojskových útvarů. Začala velká náborová kampaň.

Když jsem byl posluchačem ve Vyškově, bydleli jsme ve starých barácích po Němcích, spali celá četa na jedné ložnici, na slamníku pod dekou s režimem vojáka základní služby. I jako ppor. v posledním ročníku ( v kategorii v další službě) jsem dělal rajony, při sobotní prohlídce ukazoval složenou skříňku a ostatní radovánky, známe vojákům v základní službě. Naši nástupci po nějakých deseti letech už bydleli na ubytovně ve dvoulůžkových pokojích s uklizečkami.

Vojenské školství bylo tvořeno několika typy škol. Základní, vojenská gymnázia, dříve vojenská škola J.Žižky v Moravské Třebové a Bratislavě, později i v Opavě a Praze. Po třech letech absolventi získali středoškolské vzdělání a základní vojenské návyky. Tady se experimentovalo. V roce 1962 končili poslední absolventi VŠJŽ „šestiletí“. Šli na vojnu v 10 letech po absolvování 5 třídy. „Za nás“ 1962 – 65 byl vojenský výcvik rozšířen na úroveň PŠ motostřelců a na konci 2. ročníku jsme skládali vojenskou přísahu, ještě neplnoletí. Pro nás to však mělo tu výhodu, že do tzv. vyšších učilišť, jsme nastupovali do druhých ročníků. Ve vyšších učilištích absolventi získali střední vojenské vzdělání a vysoké civilní.Statut vyššího učiliště měli ještě dělostřelci v Martině, letci v Košicích a „doktoři“ v Hradci Králové. Pro Vyškov to byla pedagogická fakulta pro II. stupeň s aprobací: motostřelci matematika a tělocvik a tankisté, matematika a výrobní praxe (dílny). Ostatní učiliště byla nižší,tříletá a připravovala jen po odborné stránce.

Další kategorie byly VSOŠ ( vojenské střední odborné školy) kdy absolventi získali střední všeobecné vzdělání zakončené maturitou a odborné vzdělání patřičného zaměření. Vyřazováni byli v hodnosti rotmistrů.

Všechny tyto školy měly jedno společné: Uchazeč o studium se zavázal sloužit do věkové hranice. Při nedodržení této smlouvy se zavazoval uhradit náklady na studium. Což činilo asi 10 tis. Kč za rok studia. K tomu se zavázal ve svých 18 letech, popřípadě rodiče za 15-ti letého kluka.Byla to pojistka, aby se z vojny nedalo utéct. A tak jsme to měli na „furt“. Rozčarování z reality života u útvaru s porovnáním se školou byla u mnohých značná. Zvláště u absolventů VSOŠ bylo běžné, že se chtěli z vojny dostat i za cenu „prokurátora“. Při soudním trestu i podmínečném, byl automaticky civil. To si dovolili jen svobodní 18 – 19 – ti letí. Poručík už byl přece jenom starší, nezřídka ženatý s rodinou a tato cesta byla pro ně přece jenom nepřijatelná. A tak sloužili. V 25. – 27.-ti letech na funkci velitele praporu, kdy na rotách byl jen VR voják z povolání ( začátečník) ostatní funkce vzp zastávali AVKVŠ ( absolvent vojenské katedry VŠ) ale i poddůstojník zs. Při zodpovědnosti za 150 vojáků u tpr. U mspr o stovku více, za jejich zdraví, za stav techniky, materiál v milionových hodnotách ale i za plnění úkolů. Při sebemenším zaváhání či průšvihu následoval postih. Kromě kázeňského i finanční. Fáma, že „lampasáci“ berou hodně peněz a nic nedělají, byla rozšířená. Velitel roty měl 2,500,- , já jako zástupce velitele pluku s úlevou na daních za nezaopatřené děti 4,000,- Kč. K tomu tak dvakrát – třikrát finanční odměna při splnění úkolů. To však padlo, při kázeňském trestu. Napřed následovalo zahlazení trestu. Když jsme to tak několikrát počítali, vycházela nám hodinová „mzda“ 2 – 3,- Kč./hod. Za to nedělaly ani uklízečky. V civilu, když mistr vyžadoval dobrý pracovní a kvalitní výkon a pří neplnění uplatňoval sankce, se to bralo jako normální. Na vojně, když velitel vyžadoval totéž, byl „guma“ a jiné přívlastky. Nikdo ze záklaďáků si nepřipouštěl, že v případě jakéhokoliv „maléru“ je to velitel, který nese kůži na trh. Po létech praxe, kdy byly zevšeobecňovány MÚ od jiných útvarů, každý i méně schopný velitel viděl dál, co by se mohlo stát. Těch úrazů i smrtelných bylo mnoho. Už jsem tady psal. Není nic horšího, než oznamovat rodičům, že se jim syn nevrátí. Byli jsme v očích vzs „gumy“.

Byli jsme si vědomi, že nikdo ze „záklaďáků“ nejásal, že musí na vojnu. Byli kluci, kteří to brali jako holý fakt a snažili se v klidu přežít. Bylo jich většina a myslím, že po letech už na vojnu vzpomínají jen v dobrém. Nechci zde rozebírat připravenost ČSLA na válku ale co vojákům vojna dala. Mnohým další civilní profesi (řidiči, mechanici ale i kuchaři apod.) Dále to byl nezanedbatelný smysl pro pořádek a zodpovědnost. Byli však i takoví, i když jich nebylo mnoho, kterých se vojna ani nedotkla. Jednali asi podle přesvědčení: “ když už jste mě sem zavolali, tak tady jsem, ale nic po mě nechtějte“. Nepřipouštěli si, že to nebyli „lampasáci“ co je povolali na vojnu ale systém. Každý kdo po nich něco chtěl, nebo vyžadoval, byl prostě „magor“ a“ guma“. Nepomáhaly domluvy ale ani tresty. Dnes se vžil pojem, stávali se nepřizpůsobivými. Tím se stávali středem pozornosti všech velitelů a náčelníků, byli to u útvaru známá „esa“ a jejich jména si každý dlouho pamatoval. Na ty průměrné se brzy zapomnělo.

Lze snad pochopit, že když se naskytla příležitost se nějakého „nepřizpůsobivého“ zbavit, tak jsme ji využili. Na vojně neexistovala “výpověď“ jako v civilu, kterou by každý jistě dostal.

S klidným svědomím bych se dnes postavil do čela vojáků, kterým jsem za ta léta velel, kdyby to bylo potřeba.


AUTOR: Karel Runkas
Převzato s laskavým svolením z http://pohranicnik.bloguje.cz.
Článek vznikl jako reakce na komentáře na http://pohranicnik.bloguje.cz, kde se začaly objevovat „zaručené“ informace o nízké morální a odborné úrovni důstojníků ČSLA. Často to vyplývalo z osobních „zkušeností“ diskutujících ale i neznalosti podstaty věci. Proto se autor rozhodl, po dlouhé úvaze, reagovat. Nejedná se samozřejmě o vyčerpávající pojednání (např. v oblasti školství nejsou zmíněny DDŠ - Dvouleté důstojnické školy apod.)

10 Comments Viewed 67823 times
komentářů

Re: DŮSTOJNÍKEM ČSLA ...

Permanent Linkod z archivu v 23 zář 2014, 21:03

Dobrý den.

Hned ve třetím odstavci, jste ukázal, že lampasáci, brali záklaďáky jako póvl.

To je hrůza, spát v barákách po Němcích a dělat rajóny. To se pro budoucího důstojníka přece nehodí a ponižuje ho to.

Víte, já jsem v tom Vyškově byl jako záklaďák a spal jsem v jednom z těch baráků po Němcích,"taky celá četa na cimře", a dělal rajóny. A taky mně neubylo. Vám samotnému se vojenský řád zajídal a jiné jste ho nutil dodržovat.

A to, že jste nemohli z armády odejít? Tak jste tam neměli lézt.

Ale ono je určitě lepší být v kasárnách, než makat ve fabrice nebo na poli. Ono zas tolik pakárny pro lampasáky nebylo. Většina se jich v armádě jen flákala, a snažila se přežít ten den v práci stejně, jak ti, jak vy říkáte, nepříspusobiví vojáci ZVS.

Jo a k těm platům. Ženská ve fabrice na lisu, dělala za 4 Kčs na hodinu. A nebyla to práce lehká. Za směnu jí prošlo rukama 16,5 tuny ocelových plechů. Takže raději nesrovnávejte práci lampasáka a dělnice ve fabrice.

A na konec. Věřím tomu, že byste se postavil do čela vojáků, ale těch kteří by stáli za vámi, by asi moc nebylo.

Zdravím.

K. H.
z archivu
 
Příspěvky: 4384
Registrován: 29 srp 2014, 16:04
Blog: View Blog (0)

Re: DŮSTOJNÍKEM ČSLA ...

Permanent Linkod z archivu v 23 zář 2014, 21:03

Také názor. Nikde jsem nepsal, že mne ubylo dělat rajony. Naopak ten přechod k realitě nebyl tak velký. To, že naši nástupci měli lepší podmínky, jim spíš ublížilo. Neznáme se a přesto mi vkládáte do "huby" to co jsem neřekl.

Ale jak je napsáno: Nikomu se nesnažím jeho zkušenosti vyvracet.

pplk. Ing. Karel Runkas vv.
z archivu
 
Příspěvky: 4384
Registrován: 29 srp 2014, 16:04
Blog: View Blog (0)

Re: DŮSTOJNÍKEM ČSLA ...

Permanent Linkod z archivu v 23 zář 2014, 21:03

Dobrý den, pane podplukovníku.

Nevím, co jsem Vám vložil do "huby". Jen jsem napsal svůj názor.

Byl jsm na vojně u zabezpečovacího útvaru VVŠ ve Vyškově. Denně jsem se setkával s absolventy školy a vím, že většina z nich, nadávala na své velitele, možná i víc, než záklaďáci. A jak mohli tak se zašili a nebo se rozkaz snažili obejít. I za tu cenu, že by mohli být potrestáni.

Možná, že se to nezdá, ale já si práce důstojníků vážil. Ale jen těch "normálních". Hrozně mně štval typ důstojníka, který od vojáků chtěl znalosti a dovednosti, které, když měl ukázat, sám nezvládl. A z toho nejvíc pramenila neúcta VZS k VZP .A "normální" myslím ty, kteří ovládali svůj obor a měli záklaďákům co dát.

Dodnes rád vzpomínám z Vyškova, na mjr. Majera, npor. Frnku, mjr. Křížka, plk. Poklopa, genmjr. Havalu. A mjr. Ržonsu a mjr. Bílka z Klatov.

To pro mně byli důstojníci, kteří zbytečně nekecali a kteří byli schopni něco vojákům dát.

Zdravím.

K.H.
z archivu
 
Příspěvky: 4384
Registrován: 29 srp 2014, 16:04
Blog: View Blog (0)

Re: DŮSTOJNÍKEM ČSLA ...

Permanent Linkod z archivu v 23 zář 2014, 21:03

pane Bahňák, co názor to perla, pochopil jste o čem byl vůbec obsah článku?

por.v.z. Ing.M.Šrámek
z archivu
 
Příspěvky: 4384
Registrován: 29 srp 2014, 16:04
Blog: View Blog (0)

Re: DŮSTOJNÍKEM ČSLA ...

Permanent Linkod z archivu v 23 zář 2014, 21:04

Nevím o co Vám jde, pane poručíku. Vy jste asi studoval ve Vyškově a je Vám proti srsti názor záklaďáka. Že?
z archivu
 
Příspěvky: 4384
Registrován: 29 srp 2014, 16:04
Blog: View Blog (0)

Re: DŮSTOJNÍKEM ČSLA ...

Permanent Linkod z archivu v 23 zář 2014, 21:04

Vážený pane Bahňáku,nezlobte se na mne,ale musel jsem se jen pousmát nad Vašim názorem.Je vidět,že jste nesloužil nikdy u bojového útvaru.I když už to je 40 roků co jsem vojenskou školu ve Vyškově opustil,tak si dodnes pamatuji na výcvikový prapor nahoře nad školou-Vy jste tam byli většnou řidiči a to ještě pečlivě vybrani.Ale život tam a u bojového útvaru na plných počtech tak to je úplně něco jiného.22 let jsem sloužil u dvou bojových útvaru přál bych Vám mít na rotě vojáky,kteři měli odseděno několik roku po kriminálech,kteří vyrostli v děckých domovech,romové,kteří jen tak tak zvládali služební jazyk a neuměli někteří ani číst a psát.A ty jsme museli všechny vychovávat.Jen tak namátkou cca kolem roku 1974 jsem měl na rotě vojáka,který si odseděl 12 let v Leopoldově za vraždu. Dodnes ho vidím,jak jsem ho po jednom průšvihu předváděl na denní hlášení k vel.pluku.Ten jej potrestal 21.dny vězení a dotyčný se usmál prohlásil:"Když jsem vydržel 12 let v Leopoldově vydržím i 21.vězení".Nakonec jsem byl potrestá i já,z důvody špatné vychovy daného vojáka.

S názorem Ing.K.Runkase plně souhlasím.Ano většina nás šla na voj.školy dobrovolně,nikdo nás tam nenutil.Že život u voj,útvaru byl tvrdý je realita.Většina občanů v civilním si odpracovala svých 8,5 hod v práci a nemuseli se bát,že je někdo může v kteroukoliv denní či noční hodinu povolat do práce.Pokud ano,tak jim zaplatili přes čas.U nas vojáků s povolání toto neexistovalo.Proto tak nízká hodinová mzda.Většina lidí v civilu si postavila rodinné domy,nebo byty,měli čas na rodinu,své záliby a koničky.My jsme s byty museli spoléhat na to co nám přidělí armáda a rodinu šidit na úkor armády kde se dalo.Osobně jsem bydlel přes 2 roky u rodičů manželky.Prvních cca 10 let jsem trávil pravidelně 6-7 měsíců od rodiny po různých vyvedeních ve VVP.Vysledek takového života byl ten že cca 70% mých kamarádu včetně mě se rozvedla.Která manželka by Vám v civilu trpěla,že musí děti vychovávat,neboť Vy musíte být většinu času s pracovních důvodu mimo rodinu.

Dnes již 20 let pracuji v civilu a první co mě překvapilo kolik lidí se v civilní práci fláka a absolutně neodvádí 100% ,jak o ni píšete Vy ale snaží se přežívat.Toto by jim na vojně nikdo netrpěl.Velice mne též překvapilo jak civilisté neumí držet slovo a neustále se snaží žít na úkor druhých,na což jsem s armády nebyl zvyklý..Jak mi říkal jeden můj šéf-"to by jste se divil co lidí chodí žalovat a donášet"

Takže vidíte,chleba je všude o dvou kůrkách.Schopní lidí,kteří chtějí pracovat a mají smysl pro povinnost se uživí všude.

I když jsem byl na vojáky pedant,dodnes si s některými dopisuji,a všem se můžu podívat do očí,neboť vůči nim mám čisté svědomí.
z archivu
 
Příspěvky: 4384
Registrován: 29 srp 2014, 16:04
Blog: View Blog (0)

Re: DŮSTOJNÍKEM ČSLA ...

Permanent Linkod z archivu v 23 zář 2014, 21:04

Dobrý den. pane Kunovski.

Byl jsem i u bojového útvaru v Klatovech(1735), takže mohu porovnávat a vím jaké to tam bylo. Je pravda, že ve Vyškově to bylo takové "pomalejší" a klidnější. Ale i u bojováku se to dalo vydržet.
z archivu
 
Příspěvky: 4384
Registrován: 29 srp 2014, 16:04
Blog: View Blog (0)

Re: DŮSTOJNÍKEM ČSLA ...

Permanent Linkod z archivu v 23 zář 2014, 21:04

Dobrý den,

musím jen souhlasit s p. Kunovskim. Jen co jsem příšel do civilu a je to už dvacet let, ještě jsem si nezvykl na to, že není na lidi spoleh...

por. v.z. Ing. M. Šrámek
z archivu
 
Příspěvky: 4384
Registrován: 29 srp 2014, 16:04
Blog: View Blog (0)

Re: DŮSTOJNÍKEM ČSLA ...

Permanent Linkod z archivu v 23 zář 2014, 21:04

Musím uznat, že článek je napsaný velice objektivně. Jak jsem se kdys vyjádřil, poznal jsem několik schopných lampasáků, ale převážně většina byli hlupáci. Jenže tak to je i v civilním životě. Ano, systém ten fungoval jeko perpetuum mobile. To jsem zjistil po půl roce na vojně. Semlel mě jako kafomlejnek. Přicházivší novicově z vojenských škol záhy poznali co je realita vojáka z povolání. Pošťaci-rotný až nadprapočík s námi debatovali o civilu a společně popíjeli tajně donešené pivo. Poručíci se stali veliteli rot a čekali od nás starých kázeň a podporu. Nadporučík se stal velitelem praporu a očekával výsledky. A nimi stál king kong-velitel útvaru, co jen zakazoval a přikazoval a chtěl výsledky. Jenže ouha, velitelé tanku, střelci a řidiči najednou spadli do podprůměru a útvar byl ve sračkách. A tak jsme jezdili na střelby a jízdy s tím, že nejsou osádky secvičený a chyba je v nás. Ano, byla, protože jsme nechtěli. Jaký je úžasný pocit slyšet náčelníka divize, jak před vojáky základní služby kritizuje velitele útvaru-king konga, který si myslel jak vše má pod kontrolou. Tenkrát ten náčelník divize byl pplk.Pepa Šíba a velitel king kong mjr.Zdenda Trippé
z archivu
 
Příspěvky: 4384
Registrován: 29 srp 2014, 16:04
Blog: View Blog (0)

Re: DŮSTOJNÍKEM ČSLA ...

Permanent Linkod z archivu v 23 zář 2014, 21:04

Karle, plně s tebou souhlasím, nebyli to lehké roky, ale stále jsme někomu trnem v oku. myslím, že je to ale jen závist. Každý měl možnost vydat se touto cestou. Na Slovensku teď vedou žabo-myší válku na téma starobních dúchodú, na které mají bývalí vojáci z povolání nárok ze zákona. Někteří představitelé parlamentu tu však mají právní bezvědomí a tak lidem předhazují opravdové " perly" ducha.

Zdraví tě tvúj spolužák z PGS Pepa S.
z archivu
 
Příspěvky: 4384
Registrován: 29 srp 2014, 16:04
Blog: View Blog (0)

Kdo je online

Registrovaní uživatelé: Bing [Bot]

cron