HISTORIE VZNIKU VÝSADKOVÝCH JEDNOTEK - ČÁST 6.

Permanent Linkod FORUM.CSLA.cz v 24 zář 2014, 12:29

HISTORIE VZNIKU VÝSADKOVÝCH JEDNOTEK - ČÁST 6., V OBDOBÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Němečtí výsadkáři.

Ve dnech 10. - 13. 5. 1940 současně proběhla výsadková operace k dobytí neutrálního Nizozemska. Byla předznamenána rychlým postupem útočících pozemních motorizovaných a tankových jednotek. Výsadkáři tři dobyté, klíčové mosty, přes řeky MAASU a RÝN u MOORDIJKU, DORDRECHTU a ROTTERDAMU, umožnily rychlý a plynulý postup k HAAGU. Rovněž obsazení hlavních nizozemských letišť YPENBURG jihovýchodně od HAAGU, KIJKDUIN a VALKENBURG u KATVIJKU, svěřené 22. Luftlande divizion a letiště VAALHAVEN u ROTTERDAMU obsazené výsadkovým oddílem kpt. SCHULZE od 7. výsadkové divize, rozvrátilo vojenské i politické vedení země. Dne 12. května se u ROTTERDAMU spojily tankové jednotky s leteckými výsadky. Následujícího dne nizozemská vláda evakuovala do LONDÝNA. Krátce na to, nutno dodat že naprosto zbytečně, LUFTWAFFE těžce bombardovala ROTTERDAM. Nizozemci pak 14. května 1940, po čtyřech dnech odporu kapitulovali. Přes to Němci ztratili jen první den přes100 transportních letounů a více než tisíc důstojníků a vojáků. Především výsadkáři platili vysokou daň za rychlé vítězství.

Na západním "hlavním" směru Němci překročili řeku MAASU již 13. května. Okamžitě pokračovali v průlomu velkými silami a vyvolali paniku. Dne 17.května padlo belgické hlavní město BRUSSEL. Začalo obkličování spojenecké armády v síle 40 divizí na severu Belgie a Francie. Do 4. června, kdy DUNKERK padl, se z obklíčení podařilo evakuovat na 338 000 spojeneckých vojáků do Velké Britanie. Cena za záchranu však byla vysoká. Spojenci ztratili tisíce vojáků a přišli o 224 lodí včetně transportních plavidel a 106 letadel a prakticky veškerou těžší výzbroj.

Pod soustředěnými německými údery se francouzská obrana zhroutila a rozpadla na jednotlivé ostrůvky, které se rychle vzdávaly. Ve dnech 7. a 8. června ustoupili na řece SOMMĚ. Další fašistické jednotky obešly již 12. června ze dvou směrů PAŘÍŽ. Dne 21. června postoupili Němci na dolní tok LOARY, obsadili TOURS, NEVERS, DION a MILHOUSY. Německé tanky proniky až k LYONU. Dne 22. června 1940 Francie, po měsíci od napadení,kapitulovala.

Porážka Belgie, Nizozemska a Francie byla důsledkem několika příčin. Na počátku stály neustálé předcházející ústupky HITLEROVI. Dále to byla chybná strategie francouzského generálního štábu, preferující pasivní obranu opřenou o betonová postavení MAGINOTOVI LINIE. Svoji negativní úlohu sehrála i neschopnost velení rychle reagovat a přizpůsobit se náhlým změnám situace, včetně nesprávného zhodnocení německých plánů na vedení války.

Na druhé straně, to byla nová strategie německého "BLITZ KRIEGU", k jejíž realizaci přispěli svým podstatným dílem německé výsadkové jednotky. V době, kterou se zabýváme, byla nejprve německým generálním štábem odvolána připravovaná operace s krycím názvem SEELÖVE. Mělo jít o kombinovanou operaci - invazi, do Velké Británie. Proto mohly pokračovat další výboje na Blízkém Východě.pplk. Petr Čejka

0 Comments Viewed 5193 times

Kdo je online

Registrovaní uživatelé: Žádní registrovaní uživatelé