HISTORIE VZNIKU VÝSADKOVÝCH JEDNOTEK - ČÁST 7.

Permanent Linkod FORUM.CSLA.cz v 24 zář 2014, 12:29

HISTORIE VZNIKU VÝSADKOVÝCH JEDNOTEK - ČÁST 7., V OBDOBÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Němečtí výsadkáři.

Němci použili výsadkáře v prvních dvou letech války ještě několikrát. Na jaře roku 1941 v rámci tažení na Balkáně, proti Jugoslávii a Řecku, ale především v operaci MERKUR, zaměřené k obsazení ostrova KRÉTA, který byl v rukou Britů a jejich spojenců.

K německým dobyvačným plánům se postupně připojila Itálie, Maďarsko a Rumunsko. Po dubnových vojenských operacích, byly jak Řecko, tak Jugoslávie okupovány. Tím se otevřel prostor pro útok na strategický ostrov, jehož obsazení umožňovalo kontrolovat východní část Středozemního moře. Dobýt "Ostrovní pevnost" o délce 250 a šířce 30 kilometrů se stala cílem největší německé výsadkové operace.

Dne 20. května 1941 ve 04. 30 hodin odstartovala první vlna 493 transportních letounů z letišť na jihu Řecka. Nad ostrovem KITHEROU se slétly do jednoho proudu, aby se po třiceti minutách otočily na východ ve směru k ostrovu. Tam také směřovalo 53 kluzáků DSF 230. Ve vzduchu bylo na 5000 výsadkářů. Obrana ostrova, kterou podporovala britská námořní flotila, kladla houževnatý odpor. První pokus o námořní výsadek byl odražen a teprve po získání vzdušné převahy pokračovali Němci v dokončování obsazení ostrova. Celkem se operace účastnilo asi 22 800 osob, přes 700 bojových a 500 dopravních letounů. Výsadek byl rozdělen na 10000 výsadkářů, 750 osob přepravených kluzáky, 5000 přepravených letouny a zbytek, asi 7000 námořní cestou. K vysazení bylo použito mimo JU - 52, také letounů JU - 58, které pojaly 31 parašutistů. Údery letectva donutily britské válečné lodě zastavit bojovou činnost a opustit krétské vody. Britské loďstvo utrpělo těžké ztráty. Devět velkých hladinových lodí bylo potopeno a přes 15 lodí bylo vážně poškozeno. To umožnilo dokončit výsadkovou operaci, zejména její námořní část. Dne 1.června byl ostrov úplně obsazen. Boje trvaly 10 dnů. Dobytí ostrova zaplatili Němci 4000 mrtvých, 2140 raněných a 1990 nezvěstných. Dále přišli o 147 letadel, 53 kluzáků, dalších 64 letounů, bylo poškozeno.

Okázalé a dramatické použití výsadkových jednotek, znamenalo na Německé straně, konec jejich masového použití. Operaci poškodil především nedostatek přesných zpravodajských informací, nedostatečná připravenost a propracovanost operačních plánů, nejednotnost velení a problémy se spojením. Nasazení výsadkářů postrádalo zejména efektivní podporu bitevního letectva a nedostatek vhodného podpůrného dělostřelectva. Po dobytí KRÉTY od podobného nasazení výsadkářů německé velení upustilo. Dále již byly výsadkové jednotky používány jen pro menší sabotážní a diverzní akce, do síly roty, nebo nejvýše praporu. Byly také využívány jako pozemní jednotky, schopné plnit úkoly v mimořádných situacích, zejména při obraně důležitých objektů.

pplk. Petr Čejka

0 Comments Viewed 5382 times

Kdo je online

Registrovaní uživatelé: Žádní registrovaní uživatelé

cron