KNIHA JIŘÍHO DUFKA - VÚ 7374

Permanent Linkod FORUM.CSLA.cz v 24 zář 2014, 12:39

KNIHA JIŘÍHO DUFKA - VÚ 7374 - 7. VÝSADKOVÝ PLUK ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ
Obrázek
Ještě před tím, než skončila 2. světová válka byl svět rozdělen dohodou velmocí (konference v Jaltě) na východ a západ a k řešení válečného konfliktu byly použity jaderné zbraně (Hirošima, Nagasaki). Vzhledem k poválečné politické situaci se počítalo s tím, že pokud dojde k dalšímu světovému konfliktu bude tato válka nukleární a v průběhu let několikrát k tomuto konfliktu mohlo ba i dojít. Na území Spolkové republiky Německo byly rozmisťovány rakety schopné nést jaderné hlavice.

To vyžadovalo odpovídající reakci. Ta nepředstavovala rozmístění atomových zbraní na našem území, ale vytvoření speciální jednotky, která by byla schopná na území nepřítele nepřátelské zbraně tohoto typu vyhledat a likvidovat. Nepřítelem číslo 1 byla balistická raketa středního doletu MGM-31 Pershing.

Po přijetí strategie vedení lokálních válek se však na úkolech této speciální jednotky nic nezměnilo, neboť s jadernými prostředky se stále počítalo.

Naprosto unikátní jednotkou ČSLA vytvořenou v této složité době se stal VÚ 7374. Význam a důležitost této speciální jednotky nijak nesnižuje fakt, že „bojovala" jen ve Studené válce.

Vojenský útvar 7374 (rota, prapor a výsadkový pluk zvláštního určení) byl vytvořen v režimu utajení. O geniálnosti jeho tvůrců svědčí fakt, že i v dnešní době u většiny historiků, publicistů a veřejnosti stále funguje dávno vytvořená dezinformace, že se jedná o výsadkové jednotky. K této dokonalé krycí legendě sloužily i červené barety.

Několik osobních poznámek.
Ve vydaných publikací a expozicích zabývající se výsadkovou a průzkumovou tématikou je o VÚ 7374 jednotce zvláštního určení psáno jen okrajově. Obrátil jsem se na vedení Vojenského zpravodajství, s návrhem, aby bylo využito roku 2011 jako roku plného význam¬ných výročí k vydání samostatné pravdivé a nezkreslené historie jednotek zvláštního určení.

K tomuto roku se vázalo. 50. výročí založení 7. výsadkového pluku, 70. výročí vysazení prvních diversních skupin Silver A, B, Antropoid a skupin ze SSSR, 65. výročí založení JDV plk. Palečkem a následně vznik praporu 71, 55. výročí zahájení příprav a po té založení 22. roty zvláštního určení v Sabinově a 10. výročí vzniku 6. skupiny speciálních sil AČR.

Návrh byl předán k projednání řediteli Vojenského historického ústavu a byl následně zamítnut pro nedostatek kapacit. Proto jsem se do díla, vědom si nutnosti celkově tento úsek zpravodajsko diversní činnosti zpracovat, pustil sám s několika nadšenci. Předpokládal jsem zachytit činnost jednotek ZU hlavně na základě dokumentů a v konfrontaci se vzpomínkami bývalých příslušníků těchto jednotek. Ne vše je podchyceno, řada dokladů podle platných zákonů a směrnic byla skartováno, vzpomínky po 50. létech se různí a tak mohou být i některé odlišnosti.Knihu je možné objednat na http://www.svetkridel.cz/index.php?id=k ... 1374705238 .

0 Comments Viewed 5413 times

Kdo je online

Registrovaní uživatelé: Žádní registrovaní uživatelé