2. ČESKOSLOVENSKÁ SAMOSTATNÁ PARA BRIGÁDA V SSSR - ČÁST 1.

Permanent Linkod FORUM.CSLA.cz v 24 zář 2014, 12:48

2. ČESKOSLOVENSKÁ SAMOSTATNÁ PARA BRIGÁDA V SSSR - ČÁST 1.
70. výročí vzniku první československé parašutistické jednotky
Obrázek
Ve druhé světové válce se proti fašistické ose Berlín – Řím – Tokio, vytvořila dvě spojenecká centra odporu. Jedno v Anglii a druhé v Sovětském svazu. Z tohoto rozdělení vycházelo i vysílání parašutistických skupin.

Ve složitých podmínkách let 1939 – 1941 (do přepadení SSSR Německem) byl osud vytvoření naší vojenské jednotky na území Sovětského svazu značně nejasný. Naše exilové vedení předpokládalo, že z poměrně malého počtu osob, které zůstaly na jeho území, bude možno nejlépe je použít jako tlumočníky, specialisty a průvodce u sovětských výsadkových jednotek. Poté co projdou výsadkovým výcvikem, budou tito znalci poměrů na našem území, takto nejlépe využitelní. Jenomže uvedený zámysl vycházel z toho, že výsadkové jednotky budou použity v samém počátku války. Po překvapivém přepadení SSSR fašistickým Německem, došlo k vynucenému přehodnocení původních zámyslů. Na straně sovětského velení převládl zájem o provádění sabotážních akcí a získávání zpráv z okupovaných území, případně organizace domácích odbojových skupin a spojení s nimi.

Proto bylo složení paraskupin vysílaných na naše území pestřejší. Vliv na uvedenou skutečnost mělo také to, že v Sovětském svazu působilo současně několik velitelsko politických stupňů, které uvedené skupiny vysílaly a působily samostatně, nezávisle jeden na druhém. Skupiny bylo možno rozdělit na vojensko zpravodajské, vojensko politické a politické se zvláštním posláním.

Samostatnou jednotkou byl později při velitelství československých vojsk v SSSR vytvořený „ Oddíl pro zvláštní úkoly „.

První výsadkovou jednotkou historii československé armády se stala 2. čs. samostatná paradesantní brigáda v SSSR. Vznikem této jednotky vyvrcholily plány a přípravy na vytvoření vyšší vojenské složky, která by byla schopna v příhodném okamžiku, podpořit akce domácího odboje na našem území, zejména v závěrečné etapě vývoje II. světové války.

Především kvůli přípravám povstání na území Slovenska, bylo již v létě roku 1943 počítáno s tím, že 1. čs. sam. brigáda v SSSR bude odvolána z bojů na frontě a přecvičena na výsadkovou jednotku. V polovině září však v prostoru MELITOPOLE přešla k sovětské armádě větší část vojáků a důstojníků 1. slovenské pěší divize a vzdala se jako celek. Jednotky byly soustředěny do zajateckého tábora v oblasti USMANĚ, kde se sami přihlásili k vytvoření „ Pluku slovenských dobrovolníků „ odhodlaných bojovat proti fašistům po boku sovětské armády. Na základě organizačně politických jednání našeho vojenského zastoupení včele s plk. Heliodorem Píkou, byla větší část této jednotky odeslána ve dnech 9. – 11. ledna 1944 do JEFREMOVA, kde se stala základem vznikající paradesantní brigády. Její činnost byla oficielně zahájena vydáním rozkazu číslo 1, dne 19. ledna 1944.

Brigáda v JEFREMOVĚ prodělala zkrácený, avšak velmi intenzivní výcvik, včetně výsadkové přípravy a seskoků s padákem. Zahajovalo se denně v 06. 00 hodin budíčkem, následovalo 9 hodin výcviku. Den končil večerkou ve 23.00 hodin.

Počty brigády se pohybovaly okolo 2800 mužů a žen. Tvořili ji z 92 % Slováci, 3, 4 % Češi, 3 % zakarpatští Ukrajinci, 1% ostatní národnosti. Pro potřeby brigády bylo sovětskou stranou dodáno 36 vagonů zádových padáků typu PDT – 41 a záložních padáků PZ - 41. Mimo to 3 000 ks / parašutnych měškov/, t. j. toreb pro výsadkáře. Brigáda měla být vyzbrojena bojovou technikou slovenské armády. Od tohoto řešení však bylo později upuštěno a její výzbroj pak byla řešena výzbrojí určenou pro jednotky výsadkového vojska v sovětské armády.

Seskoky byly zahájeny přípravou instruktorů výsadkové přípravy od 22. ledna. Prováděli ji specialisté sovětské armády. Dne 30. ledna byly provedeny první seskoky z balonů. Skákalo se samozřejmě do sněhu. Už 4. února zahájili intenzivní výcvik důstojníci, velitelé jednotek a štáby útvarů. Výsadkový výcvik brigády byl ukončen 15. dubna 1944. Bylo provedeno 7675 seskoků z balonů a 5584 seskoků z letounů. Za jeden a půl měsíce přes 13 250 seskoků. Při jejich provádění došlo pouze k jedinému smrtelnému zranění. Každý voják absolvoval seskoků několik. Začínalo se seskokem z upoutaného balonu a pokračovalo z letounů Li – 2 ve dne i v noci a to s výzbrojí a výstrojí. Padáky si balili vojáci sami, pod kontrolou velitelů a instruktorů.

V počátečním stádiu tvorby brigády byl z příslušníků paradesantní brigády vyčleněn útvar pro Zvláštní úkoly v síle 106 mužů. Velitelem byl jmenován štkpt. Jozef KNOP. Ještě v polovině února bylo do sestavy 1. čs. brigády nutno vrátit 255, především zdravotně neschopných mužů.

Již 8. dubna bylo provedeno taktické cvičení s vysazením za účasti vojensko politické delegace a delegace polské armády. Brigáda byla uznána bojeschopnou a byla předána bojová zástava.

Brigádu tvořily : velitelství a štáb, štábní rota, cyklistická rota, dva pěší (para) prapory, průzkumný oddíl, dělostřelecký oddíl, protitankový oddíl, protiletadlový oddíl, tankový prapor, spojovací a ženijní rota. Celkový počet : 2714 osob. Jejím velitelem byl jmenován plukovník Vladimír PŘIKRYL.

Původně zařazený tankový prapor byl později nahrazen oddílem obrněných vozidel. Se zasazením brigády se předpokládalo vysazením na některé z letišť na Zakarpatské Ukrajině a jeho využití k rozvinutí bojové činnosti při nasazení jednotek po přistání. Případně vysazením do prostoru SPIŠSKÁ NOVÁ VES – POPRAD, nebo SVIDNÍK – SOBRANCE – MEDZILABORCE k posílení polního sboru slovenské armády k umožnění otevření cesty přes DUKELSKÝ PRÚSMYK k útoku do centra SLOVENSKA. Pro plnění těchto úkolů byla u brigády soustřeďována podkladová dokumentace a štáby byly cvičeny v řešení možných situací.

Původní předpoklad zasazení brigády bylo však úplně jiné. Byla z JEFREMOVA přemístěna do PROSKUROVA, kde ji 29. srpna 1944 zastihla zpráva o tom, že vypuklo Slovenské národní povstání.

Zdroj: pplk. Petr Čejka
foto dr. Koupil

0 Comments Viewed 4241 times

Kdo je online

Registrovaní uživatelé: Žádní registrovaní uživatelé