PROJEKT DUKLA 1944

Permanent Linkod FORUM.CSLA.cz v 17 říj 2014, 07:11

PROJEKT DUKLA 1944
Obrázek
Multimediální průvodce http://www.dukla1944.com
Hlavním cílem projektu je vytvořit moderní a důstojný pomník Československým a Sovětským vojákům, kteří bojovali v Karpatsko-dukelské operaci. Projekt má dále za cíl propagovat tuto historickou událost a osudy vojáků. Za využití moderní technologie chceme přilákat mladé lidi do regionu, aby poznali místa bojů a seznámili se s událostmi tam kde se odehrály. Vytváříme internetový multimediální průvodcea mobilní aplikaci o Karpatsko-dukelské operaci (KDO), která se odehrála v přeshraničním regionu Polska a Slovenska v roce 1944. KDO je považována za jednu z největších horských operací během 2. sv.v. Trvala 51 dnů a probíhala v prostoru mezi Krosnem (PL) a Svidníkem (SK) na rozloze zhruba 1300 km2. Rudá armáda zde postupně nasadila přibližně 160 000 vojáků. V operaci byl nasazen i 1. čs. samostatný armádní sbor s více než 16 000 muži a ženami. Třetí říše zde postupně nasadila asi 100 000 německých a maďarských vojáků.

Průvodce popíše celou operaci Rudé armády a v detailu se zaměří na nasazení 1. československého samostatného armádního sboru v SSSR. Základem průvodce je Vojenský deník 1. čs. armádního sboru (cca 120 stran textu), kde je podrobně popsán boj den po dni. Do průvodce je začleněna bohatá multimediální databáze (fotografie, mapy, audio a video, animace, záznamy vzpomínek vojáků a stručné medailonky). Digitální mapa s GPS propojí tento multimediální materiál s konkrétními místy v prostoru operace. Důležitá místa jako muzea, památníky a válečné hřbitovy jsou rozesety v rozsáhlém horském terénu na obou stranách Polska a Slovenska. Existuje mnoho knih, vzpomínek, historických dokumentů a dokumentárních filmů o této významné operaci. Nicméně tato místa nejsou obecně známa nebo navštěvována. Mnohé dokumenty jsou veřejnosti nedostupné, a tak tato složitá operace volá po lepší prezentaci.

Cílem projektu je čtivým a přístupným způsobem uspořádat existující materiály (fotografie, mapy, audio a video, animace, vzpomínky veteránů, knihy, dokumenty, atd.), a učinit je tak přístupné a poutavé pro širší veřejnost v podobě průvodce.

Průvodce bude mít chronologickou strukturu, založenou na průběhu bitvy. Průvodce bude zahrnovat popis událostí propojený hyperlinky s obrázky, videem a jinými zdroji. To vše bude propojené do digitální mapy s GPS. Propojíme tak popis s místem děje. Oživíme bitvu pro návštěvníky. Průvodce bude interaktivní a adaptabilní podle přání a plánů návštěvníků. Nabídne nejen zajímavé turistické trasy, ale i usnadní plánování návštěvy regionu. Průvodce bude nejen na internetu ale i v offline a tisknutelné variantě.

Projekt překračuje národní dějiny a propaguje společnou historii národů Evropy. Představuje společný odkaz boje proti nacismu a propaguje ekonomickou spolupráci a přeshraniční turismus. Průvodce bude proveden v češtině, polštině, slovenštině, ruštině, angličtině a němčině, a bude sloužit také jako interaktivní a mezinárodní výstava.

Realizováno Společností Ludvíka Svobody o.s. (sls.ludviksvoboda.cz)
Mgr. Miroslav Klusák
Last edited by admin on 17 říj 2014, 07:16, edited 1 time in total.

0 Comments Viewed 98963 times

Kdo je online

Registrovaní uživatelé: Google [Bot]