Lidové milice

Lidové milice, Pohraniční stráž, Sbor národní bezpečnosti

Re: Lidové milice

Příspěvekod z archivu » 04 zář 2014, 21:38

Ahojky odpovídám na tuto otázku byl jsem u lid. milicí zařazen jako kolometčík a zároveň jako zdravotník kde jsem dosáhl až na 1. stupeň kvalifikace lidové milice byly zařazeny podle tehdejšího zákona do obraného systému státu společně s veřejnou bezpečností,hasiči a vojskem.Cvičení jednotek probíhalo podle předem stanovených plánú výcviku. Mirek
z archivu
 
Příspěvky: 4384
Registrován: 29 srp 2014, 16:04
Blog: View Blog (0)

Re: Lidové milice

Příspěvekod z archivu » 04 zář 2014, 21:38

Jaké bylo hodnostní značení na polním stejnokroji vz. 60? Děkuji
z archivu
 
Příspěvky: 4384
Registrován: 29 srp 2014, 16:04
Blog: View Blog (0)

Re: Lidové milice

Příspěvekod z archivu » 04 zář 2014, 21:38

To sice je pravda, ovšem částečná. ve skutečnosti se jednalo o nelegální armádu KSČ, jakou žádná jiná politická strana neměla. Byly nelegálně zformované a stejně nelegálně vyzbrojené a jejich úkolem, který skutečně plnily bylo řešit i zbraněmi konflikty s demokratickou opozicí, měly především zabránit návratu předúnorových období, respektive pomoci udržet u moci KSČ. JIž 25.února 1948 dostaly jen v Praze 6000 pušek a po 10 nábojích. Tehdy byl jejich velitelem Josef Pavel, zástupcem velitele František Kriegel, politickým komisařem Josef Smrkovský.Od poloviny roku 1953 se budovaly úderné oddíly LM.

LM si upevňovaly svůj komunistický charakter, přestože se KSČ snažila je prezentovat jako součást branného systému státu. Vedení KSČ si je ponechávalo jako soukromou armádu KSČ o čemž mimo jiné svědčí, že funkce náčelník štábu velitele Lidových milicí byla při ÚV KSČ a byl jím jako vedoucí oddělení LM při ÚV KSČ v letech 1968 a 1969 Rudolf Horčic.

O jejich "mírumilovnosti" svědčí vybavení rychlých (úderných) oddílů LM mimo ručních zbraní i těžkými a protiletdlovými kulomety, pancéřovkami, tarasnicemi , minomety apod. Do těchto oddílů byli vybíráni fyzicky a politicky nejvyspělejší milicionáři.

Mimo jiné se aktivně zůčasrtnili tzv.Palachova týdne na Václavském náměstí a byli známi svojí brutalitou.
z archivu
 
Příspěvky: 4384
Registrován: 29 srp 2014, 16:04
Blog: View Blog (0)

Re: Lidové milice

Příspěvekod z archivu » 04 zář 2014, 21:39

Co se týkalo technické stránky výcviku podoba je možná. Jenže účelem aktivních záloh je příprava na obranu vlasti. Účelem Lidových milicí bylo pomoci udržet KSČ u moci za každou cenu. I v jednotkách, které byly uváděny jako součinnostní s armádou a SNB plnily tento úkol jako přednostní. Proto byli nasazováni především ve spolupráci s Pohotovostním plukem SNB při zásazích o výročí napadení ČSSR vojsky Varšavské smlouvy 21.srpna 1968, o tzv. Palachově týdnu, kde se vyznačovali značnou brutalitou. Ta zvláštní jednotka o které je tu několik dotazů byly Rychlé (úderné) oddíly. Ta byla vybavena těžkými útočnými zbraněmi a pravděpodobně se odlišovala červenými (paragánskými) barety.Jednoznačně je to uvedeno v Řádu Lidové milice (základní předpis asi jako u armády Zákl 1-1): ... Lidové milice jsou ozbrojeným sborem KSČ, jejichž úkolem je "chránit a bránit stranu, lidovědemokratické zřízení a socialistické budování". Do Lidové milice byli přijímáni komunisté starší 18. let (v minimální míře iženy) na návrh základní organizace KSČ. Vrchním velitelem LM byl předseda (později generální tajemník) KSČ. Rozhodování na všech stupních velení plně spadalo do kompetence stranických orgánů.
z archivu
 
Příspěvky: 4384
Registrován: 29 srp 2014, 16:04
Blog: View Blog (0)

Re: Lidové milice

Příspěvekod z archivu » 04 zář 2014, 21:39

Akéla zde zdůrazňuje, že Aktivní zálohy jsou cvičeny k obraně vlasti, oproti LM. To si myslí, že v případě válečného konfliktu, či zhoršené mezinárodní i vnitřní situace ČR Aktivní zálohy napochodují a vyhážou osádky našich 100 tanků, 14 pilotů gripenů a všechny velitele na všech funkcích a budou bojovat? Dostanou úkoly strážit důležité státní a ekonomické objekty, zdroje a v součinnosti s Policií ČR budou vykonávat teritoriální ochranu, pronásledování záškodnických a teroristických skupin, spolupůsobit při hromadných přesunech obyvatelstva, evakuacích apod. Zároveň budou v součinnosti dle stále platných plánů rozpracovaných na jednotlivé ulice a náměstí ve všech větších městech spolupůsobit při potlačování hromadných protispolečenských vystoupeních ( demonstracích) jako zajišťující jednotky např. eskorty a hlídání zadržených např.. na stadionu, protože Policie to početně nezvládne a jiná síla zde není. Armáda ČR tyto úkoly nemá v náplni a při svých počtech ani plnit nemůže. A tyto plány a úkoly budou zajišťovat krizové štáby pod vedením hejtmanů, takže Aktivní zálohy se zapojí podle stranické příslušnosti?
z archivu
 
Příspěvky: 4384
Registrován: 29 srp 2014, 16:04
Blog: View Blog (0)

Re: Lidové milice

Příspěvekod z archivu » 04 zář 2014, 21:39

Dobrý den,
můžete prosím uvést zdroj ze kterého čerpáte informace o "Rychlých (úderných) oddílech" LM? Jde o Vámi zmíněný Řád LM? O co opíráte myšlenku že tyto "oddíly" používaly červené výsadkářské barety? Co považujete za "těžké útočné zbraně"? Dle mého soudu za ně lze těžko považovat tarasnice a BzK, snad jen trochu pancéřovky, ale to jsou všechno zbraně určené stejnou měrou k vedení útočných i obranných činností. Stejně tak nevím, jak se útočí protiletadlovými kulomety. Za těžké zbraně vhodné k vedení útoku považuji tanky, dělostřelectvo a rakety. Těmi však LM nedisponovaly. Rovněž si nedokážu představit, kterak příslušníci LM útočí na NSR. Přiznám se, že o nějakých rychlých či úderných oddílech milicionářských hrdlořezů ve výsadkářských baretech mi není nic známo. Znám jen průzkumné čety LM, vybavené standardními ručními zbraněmi a složené z běžných milicionářů vzor "strejc". Proto Vás žádám o informace, na které se dotazuji výše.
LM stejně jako AZ mají místo v koncepci obrany státu, kvalitu výcviku nemohu srovnat ale souhlasím že řízení takové ozbrojené složky jednou politickou stranou je víc než špatné.
z archivu
 
Příspěvky: 4384
Registrován: 29 srp 2014, 16:04
Blog: View Blog (0)

Re: Lidové milice

Příspěvekod z archivu » 04 zář 2014, 21:39

V polovině 50. let minulého století byla organizační výstavba Lidových milicí upřesněna pokyny k vytváření úderných oddílů LM, později přejmenovaných na rychlé oddíly (RO). RO byly zformovány do praporů, případně samostatných rot a podřízeny krajským velitelům LM. Podle místních podmínek počet milicionářů v rotě neměl přesáhnout 200 osob a v praporu 550 osob. Po novém územním uspořádání v roce 1960 byl stanoven početní stav praporu RO na 489 osob.

Prapor RO se skládal ze tří střeleckých rot, roty těžkých zbraní, průzkumné motocyklové čety, ženijní čety, spojovací čety, hospodářské čety a praporního obvaziště. Rota těžkých zbraní byla vytvořena od roku 1958 a zahrnovala četu velkorážných pl kulometů o 3 ks VKPL 12,7 DŠK a četu tarsnic o 3 ks tarasnic T 21. Od roku 1964 byla rota těžkých zbraní nahrazena minometnou rotou o 3 četách po 3 ks minometu ráže 82 mm. Střeleckou rotu RO tvořilly 3 střelecké čety o 3 střeleckých družstvech, kulometném družstvu a tarasnicovém družstvu, četa těžkých kulometů, četa zbraní (TK "Gorjunov" vz. 43), spojovací roj a zdravotnické družstvo. Průzkumná četa RO zahrnovala 3 průzkumná družstva a 1 chemické družstvo. Vybavena byla motocykly s přívěsem (M-72), později GAZ 69. V spojovací četě byly 4 družstva s radisty, stavěči, spoj.mechanikem a řidiči (21 osob).

Počty RO se v různých dobách měnily a pohybovaly se od 22 do 32 praporů RO. Od roku 1963 byly RO přednostně přezbrojovány z pušek na samopaly vz, 58. Kromě RO existovaly ve struktuře LM ještě Strážní oddíly a a Oddíly okresních záloh. Novou organizační strukturu LM přinesl Řád Lidových milicí přijatý v září 1973, který rozděloval jednotky LM podle určení na střelecké a speciální. Červené barety nikdy ve výstroji LM nebyly.
z archivu
 
Příspěvky: 4384
Registrován: 29 srp 2014, 16:04
Blog: View Blog (0)

Re: Lidové milice

Příspěvekod z archivu » 04 zář 2014, 21:39

Jako příslušník LM jsem se zúčastnil tzv. Palachova týdne v lednu 1989. Ta zde zmiňovaná brutalita se mi jeví krajně podezřelá, protože všechny tam nasazené jednotky sloužily jako uzávěrové. To znamená, na ostrahu uzavřených oblastí a ochranu týlu nasazených jednotek VB. V neděli 8.1 jsem s kolegou měl vyznačen uzavřený rajon v horní části Václaváku od Muzea po Vodičkovu. Uzavřený prostor označený přenosnými zábranami byl liduprázdný,k jedinému kontaktu s protestujícím došlo v osobě postarší dámy, zřejmě místní obyvatelky, která nás poměrně hlučně nazvala gestapem. S kolegou jsme odpověděli velmi brutálním mlčením, což milou dámu zřejmě vyvedlo z konceptu tak, že zmizela v blízkém vchodě. Takovou brutalitu jsem spáchal, takovou jsem viděl. Tím samozřejmě nevylučuji, že to jinde nevypadalo jinak, i mezi námi byli takoví, kteří se netajili touhou si bouchnout. Ale z logiky nasazení to doopravdy nebylo možné.

Kdyby byl zájem o mé další zážitky ze života LM,ptejte se. Rád se o svou zkušenost podělím.
z archivu
 
Příspěvky: 4384
Registrován: 29 srp 2014, 16:04
Blog: View Blog (0)

Re: Lidové milice

Příspěvekod z archivu » 04 zář 2014, 21:39

Je to stejně až neuvěřitelné, že ke zlomení moci 150 tisíc členů LM, 250 tisíc mužů ve zbrani, a 60 tisíc mužů FMV, lidí jak je výše uvedeno neuvěřitelně brutálních a oddaných režimu, plně vyzbrojených, stačila jedna sametová revoluce. Jedním slovem, zázrak.
z archivu
 
Příspěvky: 4384
Registrován: 29 srp 2014, 16:04
Blog: View Blog (0)

Re: Lidové milice

Příspěvekod z archivu » 04 zář 2014, 21:40

Zázraky se dějí:-)) A po dlouhém čase rozjímání a přemýšlení, si dáš do hromady spojitost: Chátra 77, Schwanzenberg (člen klubu Bilderberg) a další jemu podobní v exilu, prognostický ústav, doporučení Husáka aby prezident byl Havel a ne Dubček, atd. atd. :-)) když jsem v roce 90 měl možnost mluvit s několika příslušníky STB, opravdu z nich strach nešel, ale možná tím, že už byli v civilu. Například npor. Milan .... měl na starost Havla, ano toho Václava. Nejdřív jsem si myslel, že si za mě dělá prd.l, ale po čase jsem zjistil, že nekecal. To co jsem slyšel se potvrdilo. Největší starost měl, aby se opilci V.H. nic nestalo při jeho opileckých návštěvách u "odbojářů z Chátry 77".
z archivu
 
Příspěvky: 4384
Registrován: 29 srp 2014, 16:04
Blog: View Blog (0)

PředchozíDalší

Zpět na Ozbrojené složky ČSSR

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron