Stránka 11

Lobby - ovlivňování zakázek

PříspěvekNapsal: 04 led 2018, 17:21
od Pepa-Kobyla
Dobrý den pane generále Vacku,
přeji Vám zdraví a životní pohodu do nového roku. Mám k Vám jednu otázku. Jakou váhu ovlivnění měli generálové, případně ministr obrany při zadávání zakázek pro armádu ČSLA tj. do roku 1990 a jaká je současnost.
Děkuji za vaši odpověď. Pepa-Kobyla

Re: Lobby - ovlivňování zakázek

PříspěvekNapsal: 06 led 2018, 16:04
od Arm Gen VACEK
Svůj názor mohu uvést pouze z působení na funkcích Náčelníka generálního štábu a Ministra národní obrany. Nemám ale žádný důkaz, že by naši generálové prosazovali své názory kvůli nějakému osobnímu profitu. Každý generál, který měl v přímé podřízenosti určitý druh vojska, mohl být ovlivněn nutností přezbrojit novější technikou. Takové snahy mohly být ovlivněny hlavně těmi vojenskými osobami, které působily v ČSLA ze států Varšavské smlouvy. A hlavní vliv tedy zpravidla vycházel od poradců Hlavního velitele SOS VS, kteří pracovali od stupně vševojsková armáda, tedy i na velitelství Vojenských okruhů, u druhů vojsk a na MNO. Jejich úkol vyplýval nejpravděpodobněji ze snahy prodat sice svoji dobrou, ale stárnoucí techniku, aby potom nejsilnější z nás, členů Varšavské smlouvy, SSSR mohl sám přezbrojit technikou nejmodernější, kterou měl k dispozici. Neznám žádný případ, že by přezbrojování bylo neúčinné na sílu a bojeschopnost ČSLA. Kupříkladu zavedení BVP-1, potom 2, shd 120 a 155 mm, protiletadlových raketových systémů, tanků T-72, raketometů 122 mm GRAD a další a další vojenské výzbroje, samozřejmě včetně bojových letounů, znamenalo značné zvýšení obranyschopnosti Muselo také být bráno v úvahu, že přezbrojování bylo limitováno finančními prostředky, které jsme měli k dispozici, Možná jako méně vhodné byly některé obrněné transportéry druhů vojsk.
Přezbrojování bylo standardně posuzováno v kolegiu Ministra národní obrany a teprve potom bylo přistoupeno k jeho realizaci.
Vzpomínám si, že ve funkci NGŠ jsem podporoval velmi letce v jejich návrhu zakoupit v SSSR letouny SU-27.Při jedné z častých služebních cest do SSSR jsem požádal o jejich praktické předvedení, což bylo plně respektováno, jak podrobnou prohlígkou včetně výzbroje a nakonec i
praktickým předvedením letových vlastností.
Nebudu se vyjadřovat k současným praktikám v oblasti přezbrojování AČR. Snad pro toho, kdo chce znát alespoň nějakou pravdu, jsou dostatečné informace sdělovacích prostředků o podvodech některých ministrů obrany, v pozadí s různými pány Dalíky a jim podobnými.